BLOG

BLOG DETAYI

  • Kategori : Çevre Mühendisleri
  • Yazar : Banu KILIÇ
  • Tarih : 09 Kasım 2015

Askıda Katı Madde (AKM) Nedir ve Nasıl Ölçülür?

Amaç;
Filtrasyon, kurutma ve tartma işlemleri ile gravimetrik analiz yapma. Numunede mevcut bulunan askıda katı madde miktarını belirleme.


Teori; 
Gravimetrik analizin amacı, tartım işlemleri ile numunede bulunan askıda katı madde miktarını belirlemektir.
Numunede bulunuan askıda katı madde, filtrasyon ile numuneden ayrılır. Bu işlem için genellikle membran veya milipore filtreler kullanılır.
Kurutma işlemi ile, askıda katı madde ile çözünmüş haldeki madde birbirinden ayrılır.
Su ve atıksu numuneleri filtrasyon işleminden sonra genellikle 103-1050C’de kurutulur. Bu sıcakılıkta numunede bulunan karbonat ve kloritler ayrıştırılmaz ve buharlaşmaz.

Cihaz ve Malzemeler; 
1. Hassas terazi
2. Etüv
3. AKM filtre kağıdı (40-60m)
4. Süzme düzeneği
5. Desikatör

Prosedür; 
1. Filtre kağıdı etüvde 30-40 dakika kadar 1050C’de kurutulur.
2. Kurutma süresi sonunda filtre kağıdı, soğuyuncaya kadar (20-30 dakika) desikatörde bekletilir.
3. Kurutulmuş olan filte kağıdı temiz ve kuru bir cımbız ile dikkatlice alınarak hassas teraziye yerleştirilir ve tartılır. (İlk tartım-A)
4. Tartılmış olan filte kağıdı temiz ve kuru bir cımbız ile dikkatlice süzme düzeneğindeki yerine yerleştirilir.
5. Süzme hunisine hacmi bilinen miktarda numune boşaltılır. (V, ml)
6. Vakum pompası süzme hunisinde bulunan numune bitinceye kadar çalıştırılır.
7. Filtre kağıdı süzme düzeneğinden temiz ve kuru bir cımbız ile dikkatlice çıkartılır ve etüve yerleştirilir.
8. Etüvdeki filtre kağıdı 60 dakika süresince kurutma işlemine tabi tutulur.
9. Kurutma süresi sonunda filtre kağıdı, soğuyuncaya kadar (20-30 dak) desikatörde bekletilir.
10. Kurutulmuş olan filte kağıdı temiz ve kuru bir cımbız ile dikkatlice hassas teraziye yerleştirilir ve tartılır. (İkinci tartım-B)
Askıda katı madde miktarı aşağıda belirtilen formülle hesaplanabilir :
AKM (mg/L) = ( İkinci tartım (A) - İlk tartım (B))x1000/V

Önemli Uyarı : Yukarıdaki hesaplama yapılırken tartım birimi miligram(mg), hacim birimi litre(ml) olmalıdı